Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
finanse
27.10.2020 14:50

Idea Bank: Pełny efekt powrotu z wakacji kredytowych będzie widoczny w IV kw.

Warszawa, 27.10.2020 (ISBnews) - Idea Bank oczekuje, że efekt pełny efekt powrotu klientów z wakacji kredytowych będzie widoczny w IV kwartale tego roku, poinformowali przedstawiciele zarządu. 

Podziel się
Dodaj komentarz

"Gros tych spłat przypada na październik i listopad, więcej będziemy mogli powiedzieć, kiedy będziemy prezentowali wyniki finansowe po czwartym kwartale" - powiedział p.o. prezesa Jerzy Pruski podczas wideokonferencji.

Jak poinformował wiceprezes Piotr Miałkowski, w III kw. spółki mikro i małe, będące klientami banku były w dużym stopniu beneficjentami programów pomocowych, bo obsługiwały swoje zobowiązania "lepiej niż zwykle".

"Czwarty kwartał będzie dla nas okresem próby, bo zakończą się w zasadniczym stopniu wakacje kredytowe i wtedy będziemy wiedzieli, jak ten portfel się zachowuje" - zaznaczył wiceprezes.

Dodał, że bank udziela obecnie niewielu nowych kredytów, a portfel, które obecnie posiada bank jest "stary" - ze średnim wiekiem ekspozycji kredytowej 48 miesięcy.

"Ten portfel jest stosunkowo bezpieczny i mało [umów] wpada w kategorię kredytów nieregularnych, będąc w 3/4, czy 4/5 okresu spłacania zobowiązań. Z tym wiążemy pewne nadzieje, jeśli chodzi o rozwój sytuacji w przyszłości. Ten portfel, który mamy obecnie - niezależnie od tego, co się stanie w przyszłości - mamy już konserwatywnie wyrezerwowany, a wskaźnik pokrycia wynosi 71%" - zaznaczył.

Dodał, że w skali kwartału baza kredytów niezabezpieczonych Idea Banku zmniejszyła się o 300 mln zł.

"Ten portfel stopniowo się amortyzuje i jego znaczenie dla wyniku banku jest coraz mniejsze. Jednocześnie mamy trend podtrzymania stabilizacji wielkości skupionych należności leasingowych. To jest strategicznie istotny dla nas portfel. Nie chcemy zwiększać zaangażowania banku w produkty ryzykowne. Koncentrujemy się na klientach, którzy są już z nami od dłuższego czasu i takich, którzy są zainteresowani kredytami zabezpieczonymi - np. hipotecznie. Dzięki takiemu podejściu osiągamy zamierzone przez nas rezultaty, jeśli chodzi o poziom ryzyka" - powiedział Miałkowski.

W II i III kwartale bank zweryfikował politykę w zakresie ryzyka kredytowego. "Dodatkową weryfikację będziemy robili w czwartym kwartale, kiedy będą kończyły się wakacje kredytowe" - dodał prezes.

Wynik z odpisów wyniósł 40 mln zł w III kw. wobec 72 mln zł w II kw. br.

Jak zaznaczył, bankowi udaje się także podtrzymać wynik z odsetek w sytuacji dużych obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP).

"Dzięki temu, że dobrze zarządzamy kosztem finansowania depozytów, wynik odsetkowy udało się utrzymać na stałym poziomie" - zaznaczył.

Wynik odsetkowy banku wyniósł 113 mln zł w III kw. i nie zmienił się w skali kwartału.

W III kw. średni koszt finansowania został zredukowany o 38 pkt proc. do 0,93%. Bank podał, że ma potencjał do dalszej obniżki kosztów finansowania w przypadku sprzyjających warunków otoczenia.

Idea Bank poinformował dziś, że złożył w połowie miesiąca do Komisji Nadzoru Finansowego plan naprawy.

"Jest on kombinacją dobrze ułożoną w sekwencji czasowej różnych elementów, które w przekonaniu moim, zarządu i rady nadzorczej banku powinny składać się na racjonalny plan naprawy. Budujemy fundamenty, bez których pozostały działania byłyby albo niemożliwe do przeprowadzenia, albo byłyby istotnie mniej skuteczne. Dlatego trwała rentowność ma krytycznie ważne znaczenie. Ona musi być wsparta redukcją kosztów finansowania, niskimi kosztami działania i również, co się z tym łączy - zmianą modelu biznesowego. I na te elementy nakładają się optymalizacja aktywów, którą bank przeprowadza już od 2019 roku i wzmocnienia kapitałowe" - powiedział Pruski.

Jak zaznaczył, plan naprawy będzie obejmował okres kilku lat, nie podał jednak szczegółów.

Współczynnik wypłacalności Idea Banku na poziomie skonsolidowanym wyniósł 0,8% na koniec III kw. br. wobec 1,5% rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym współczynnik wypłacalności wyniósł 2,5% na koniec III kw. br. wobec 3,3% rok wcześniej.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
27-10-2020

KimcziIdea bank nawet w czasie ogromnego kryzysu nieźle sobie radzi z tego co widzę

Rozwiń komentarze (1)