Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

KE zatwierdziła polski program pomocy dla gospodarki o wartości 450 mln euro

0
Podziel się

Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości 450 mln euro (ok. 2 mld zł) dotyczący wsparcia dla gospodarki w związku z pandemią COVID-19. Środki wsparcia przewidziane w programie będą współfinansowane z funduszy strukturalnych UE, poinformowała KE.

KE zatwierdziła polski program pomocy dla gospodarki o wartości 450 mln euro
bEqXlVbF

Program zatwierdzono zgodnie z tymczasowymi ramami prawnymi w zakresie pomocy państwa przyjętymi przez Komisję 19 marca 2020 r., a zmienionymi 3 kwietnia i 8 maja 2020 r.

"Program o wartości 450 mln euro, współfinansowany z funduszy strukturalnych UE, umożliwi Polsce dalsze zwiększanie dostępu do płynności przez przedsiębiorstwa w potrzebie poprzez udzielanie pożyczek i gwarancji państwowych na zabezpieczenie pożyczek, pokrywających 100% ryzyka w wysokości do 800 tys. euro na przedsiębiorstwo" - przypomniała wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, cytowana w komunikacie.

"Wsparcie to pomoże przedsiębiorstwom działającym we wszystkich sektorach kontynuować działalność w trakcie i po pandemii. Przez cały czas ściśle współpracujemy z państwami członkowskimi, ponieważ zależy nam na tym, aby krajowe środki wsparcia były wprowadzane w skoordynowany i skuteczny sposób zgodnie z przepisami UE"- dodała.

bEqXlVbH

Polska zgłosiła Komisji na podstawie tymczasowych ram program o wartości 450 mln euro (ok. 2 mld złotych), który zakłada udzielanie wsparcia przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami pandemii COVID-19. Będzie on współfinansowany z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Wsparcie będzie miało formę pożyczek i gwarancji publicznych na zabezpieczenie pożyczek.

Z programu będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa działające we wszystkich sektorach, mające dostęp do europejskich funduszy strukturalnych i borykające się z trudnościami wskutek epidemii koronawirusa. Szacuje się, że takie wsparcie trafi do około 7 tys. przedsiębiorstw.

Program ma na celu złagodzenie negatywnych skutków gospodarczych pandemii COVID-19. Jego celem jest zaspokojenie potrzeb w zakresie płynności tych przedsiębiorstw, które najmocniej odczuwają skutki gospodarcze pandemii. Ponadto ma wesprzeć przedsiębiorstwa w kontynuacji ich działalności, rozpoczęciu inwestycji i utrzymaniu zatrudnienia w trakcie i po pandemii.

bEqXlVbN

Komisja uznała, że program zgłoszony przez władze polskie jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach pomocy państwa. W szczególności wsparcie nie przekroczy 100 tys. euro na przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych, 120 tys. euro na przedsiębiorstwo działające w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz 800 tys. euro na przedsiębiorstwo prowadzące działalność we wszystkich innych sektorach zgodnie z tymczasowymi ramami prawnymi; oraz wsparcie nie zostanie przyznane przedsiębiorstwom, które znajdowały się w trudnej sytuacji 31 grudnia 2019 r.

Komisja uznała, że zgłoszony przez Polskę środek jest konieczny, właściwy i proporcjonalny, biorąc pod uwagę konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej i warunkami określonymi w tymczasowych ramach pomocy państwa.

W związku z tym Komisja zatwierdziła środek na podstawie unijnych zasad pomocy państwa.

bEqXlVci
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)