Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
giełda
23.04.2020 13:34

KE zatwierdziła polski program pomocy dla przedsiębiorstw o wartości 35,1 mld zł

Komisja Europejska zatwierdziła 11 programów pomocy państwa, dzięki którym Polska chce wesprzeć gospodarkę w związku z pandemią koronawirusa. Łączny budżet tych programów to 35,1 mld zł (ok. 7,8 mld euro), poinformowała Komisja.

Podziel się
Dodaj komentarz

Programy zatwierdzono na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa, przyjętych przez Komisję w marcu, a zmienionych w kwietniu 2020 r.

"Dzięki tym 11 programom o łącznym budżecie w wysokości 7,8 mld euro Polska zapewni przedsiębiorcom i osobom samozatrudnionym wsparcie, które pozwoli im na zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności. Zmniejszy to ich obciążenie finansowe w związku z obecnym kryzysem Przedsiębiorstwa będą mogły zminimalizować straty gospodarcze poniesione w okresie kryzysu związanego z koronawirusem oraz utrzymać miejsca pracy" - powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, cytowana w komunikacie.

Na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa Polska zgłosiła Komisji 11 programów wsparcia o łącznym budżecie 35,1 mld zł (ok. 7,8 mld euro), które mają służyć wsparciu przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii, podała Komisja.

W programach przewidziano wsparcie w następujących formach: [I] dotacje bezpośrednie, [II] zaliczki zwrotne, [III] korzyści podatkowe i ulgi w płatnościach, [IV] odroczenia płatności podatków oraz [V] dopłaty do wynagrodzeń pracowników.

"Programy mają być dostępne dla mikroprzedsiębiorstw (w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek), małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz dużych przedsiębiorstw borykających się z trudnościami gospodarczymi i niedoborem płynności w następstwie pandemii wywołanej przez koronawirusa" - czytamy dalej w komunikacie.

Według szacunków, ma z nich skorzystać ok. 2,5 mln przedsiębiorstw, w tym 2 mln osób prowadzących działalność na własny rachunek.

Programy te mają zapewnić przedsiębiorstwom szczególnie dotkniętym skutkami pandemii dostateczną płynność, która pozwoli im zaspokoić pilne potrzeby kapitałowe i inwestycyjne. Umożliwi im to kontynuowanie działalności, rozpoczęcie inwestycji i utrzymanie zatrudnienia.

Komisja uznała, że programy zgłoszone przez władze polskie są zgodne z warunkami określonymi w tymczasowych ramach pomocy państwa:

  • jeśli chodzi o dotacje bezpośrednie, zaliczki zwrotne oraz korzyści podatkowe i ulgi w płatnościach, [I] wsparcie na przedsiębiorstwo nie przekroczy 100 tys. euro w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze podstawowej produkcji rolnej, 120 tys. euro w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz 800 tys. euro w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność we wszystkich pozostałych sektorach, zgodnie z tymczasowymi ramami pomocy państwa; ponadto [II] pomoc nie zostanie udzielona przedsiębiorstwom, które znajdowały się w trudnej sytuacji już na dzień 31 grudnia 2019 r.;
  • jeśli chodzi o odroczenia płatności podatków, wsparcie będzie polegać na odroczeniu podatku od nieruchomości do dnia 30 września 2020 r. Obejmie ono przedsiębiorstwa, które są szczególnie dotknięte skutkami pandemii wywołanej przez koronawirusa, i ma na celu złagodzenie ograniczeń w zakresie płynności, z którymi borykają się przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie;
  • jeżeli chodzi natomiast o dopłaty do wynagrodzeń pracowników, [I] środek ten ma przeciwdziałać zwolnieniom w czasie pandemii wywołanej przez koronawirusa; [II] dopłaty będą przyznawane w okresie nie dłuższym niż dwanaście miesięcy po złożeniu wniosku o pomoc i będą dotyczyć pracowników, którzy w przeciwnym wypadku zostaliby zwolnieni, a ponadto [III] konieczne będzie utrzymanie ciągłości zatrudnienia pracowników będących beneficjentami pomocy przez cały okres, na który przyznano pomoc.

Komisja uznała, że zgłoszone przez Polskę środki są konieczne, właściwe i proporcjonalne, biorąc pod uwagę konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej i warunkami określonymi w tymczasowych ramach pomocy państwa.

Komisja zatwierdziła program na podstawie unijnych zasad pomocy państwa.

Tagi: giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz