Notowania

ABAK: strona spółki
3.07.2015, 11:06

ABK Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Abak S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku

Zarząd Abak S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2015 roku z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
1. PROFESCAPITAL Sp. z o.o., 1.500.000 głosów (1.500.000 akcji), co stanowiło 81,30% głosów na tym ZWZA i 55,66% w ogólnej liczbie głosów. 2. Ewa Stolarczyk, 195.000 głosów (195.000 akcji), co stanowiło 10,57% głosów na tym ZWZA i 7,24% w ogólnej liczbie głosów. 2. Marzena Leonowicz, 150.000 głosów (150.000 akcji), co stanowiło 8,13% głosów na tym ZWZA i 5,57% w ogólnej liczbie głosów.

Inne komunikaty