Notowania

ABAK: strona spółki
2.06.2016, 13:10

ABK Projekty uchwał na ZWZA ABAK S.A.

Zarząd Abak S.A. ("Spółka") podaje w załączeniu do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 roku.
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] (Dz.U.2014.133)

Załączniki

Inne komunikaty