Notowania

GWARANT: strona spółki
17.06.2016, 9:27

GWR Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Gwarant Agencja Ochrony S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 czerwca 2016 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:
1. Impel S.A., posiadający 3.654.637 głosów, co stanowiło 100 % ogólnej liczby głosów na ZWZ i 73,09 % głosów ogółem w Spółce.

Inne komunikaty