Trwa ładowanie...

Notowania

BPN Pozytywny wyrok sądu w sprawie HP przeciwko Black Point

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Wydział I Cywilny, wyrokiem ogłoszonym dnia 19.10.2016 r. w sprawie powództwa HP Inc. w Palo Alto, USA (dalej: HP), wobec Emitenta, oddalił apelacje stron, tym samym podzielając w całości stanowisko Sądu Okręgowego we Wrocławiu. W wyroku z dnia 01 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu oddalił w większości roszczenia HP skierowane wobec Emitenta uznając, iż Emitent nie wytwarzał produktów naruszających patenty, jednakże w związku z sytuacją mającą miejsce przed 2012 r., przyjął iż doszło do wprowadzenia do obrotu produktów nowych i zasądził na rzecz HP kwotę 60,5 tys. PLN tytułem zwrotu bezpodstawnie uzyskanych przez Emitenta korzyści.
Sąd Okręgowy oddalił w całości roszczenia HP o nakazanie Emitentowi: zaniechania wprowadzania kartridży do obrotu, wycofania kartridży z obrotu, zniszczenia kartridży będących w obrocie, publikacji orzeczenia, stwierdzając, iż Black Point nie wprowadza do obrotu produktów naruszających patenty HP. Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko Sądu Okręgowego. W związku z oddaleniem przez Sąd Apelacyjny w całości apelacji HP, Sąd Apelacyjny zasądził od HP na rzecz Emitenta koszty postępowania apelacyjnego. Wyrok jest prawomocny.

Inne komunikaty