Notowania

CZK Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. w dniu 6 czerwca 2017 roku.

Zarząd Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 6 czerwca 2017 roku akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu była spółka OMEGIA S.A. Liczba głosów na ZWZ 1.862.791; udział w liczbie głosów na ZWZA 100%; udział w ogólnej liczbie głosów 23,65%.

Inne komunikaty