Notowania

ROVITA: strona spółki
23.06.2017, 12:42

ROV Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz mieli co najmniej 5% głosów.

Zarząd Spółki ROVITA S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (ZWZ) w dniu 23 czerwca 2017 roku posiadali co najmniej 5% w głosach.
Lista akcjonariuszy: 1. PGD POLSKA Sp z o.o. posiadająca 10.000.000 akcji dających prawo do 20.000.000 głosów, co stanowiło 100% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 84,61% głosów ogółem w Spółce. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Inne komunikaty