Notowania

ABAK: strona spółki
29.06.2017, 16:35

ABK Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ ABAK S.A. w dniu 29 czerwca 2017 r.

Zarząd Abak S.A. (,,Spółka") przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
- PROFESCAPITAL, 1.500.000 głosów (1.500.000 akcji), co stanowiło 81,30% głosów na tym ZWZ i 55,66% w ogólnej liczbie głosów. - Ewa Stolarczyk, 195.000 głosów (195.000 akcji), co stanowiło 10,57% głosów na tym ZWZ i 7,24% w ogólnej liczbie głosów. - Marzena Leonowicz, 150.000 głosów (150.000 akcji), co stanowiło 8,13% głosów na tym ZWZ i 5,57% w ogólnej liczbie głosów.

Inne komunikaty