Notowania

INFRA: strona spółki
4.07.2017, 13:39

IFA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2017 r.

Zarząd Spółki INFRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29.06.2017 roku.

Załączniki

Inne komunikaty