Notowania

PELION: strona spółki
4.07.2017, 18:05

PEL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Pelion S.A.

Zarząd Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi przedstawia poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2017 r. w Łodzi:
Lp Uprawnieni do udziału w ZWZ w dniu 30.06.2017 r. Liczba głosów Udział % głosów na ZWZ Udział % w ogólnej liczbie głosów 1 Jacek Szwajcowski 5 847 502 32,23% 32,23% 2 Zbigniew Molenda 3 074 519 16,94% 16,94% 3 KIPF Sp. z o.o.* 9 223 693 50,83% 50,83% Razem 18 145 714 100,00% 100,00% Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji Sp. z o.o.* – spółka należąca do Jacka Szwajcowskiego i Zbigniewa Molendy, dla której Jacek Szwajcowski jest podmiotem dominującym. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 roku reprezentowanych było 3 akcjonariuszy posiadających ogółem 18 145 714 głosów, stanowiących 100% udziału głosów uprawnionych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 100%udziału w ogólnej liczbie głosów.

Inne komunikaty