Notowania

SKOTAN: strona spółki
11.12.2017, 16:49

SKT Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii D, E i F

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie emisji obligacji serii D oraz raportu bieżącego nr 20/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie przedłużenia terminu wykupu obligacji serii E, Zarząd Skotan S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z obligatariuszem porozumienia przedłużające terminy wykupu obligacji serii D i serii E do dnia 31 grudnia 2018 roku.
Jednocześnie w nawiązaniu do raportu nr 22/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 roku dotyczącego emisji obligacji serii F, Spółka informuje, że zawarła z obligatariuszem porozumienie przedłużające termin wykupu obligacji serii F do dnia 31 marca 2019 roku.

Inne komunikaty