Trwa ładowanie...
bEgXOlWt

Notowania

DataTytułKursZmiana
2021-05-31
SKT Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
2,75
0,00
2021-05-31
SKT Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SKOTAN S.A. w dniu 31 maja 2021 r.
2,75
0,00
2021-05-31
SKT Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. z dnia 31 maja 2021 r.
2,75
0,00
2021-05-31
SKT Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. uchwały w sprawie emisji akcji serii D
2,95
-2,03
2021-05-27
SKT Powołanie Wiceprezesa Zarządu Skotan S.A.
2,79
+5,38
2021-05-27
SKT QSr 1/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2,79
+5,38
2021-05-14
SKT Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. zwołane na dzień 31 maja 2021 r.
2,58
-5,43
2021-05-04
SKT Złożenie odwołania od decyzji PARP dotyczącej zwrotu środków
3,23
0,00
2021-05-04
SKT Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 31 maja 2021 r. wraz z projektami uchwał
3,23
0,00
2021-04-26
SKT Otrzymanie informacji o wydaniu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości decyzji dotyczącej zwrotu środków
3,31
0,00
2021-04-23
SKT Szacunkowe wybrane dane finansowe SKOTAN S.A. za I kwartał 2021 roku - korekta
3,97
-9,32
2021-04-23
SKT Szacunkowe wybrane dane finansowe SKOTAN S.A. za I kwartał 2021 roku
3,97
-0,25
2021-04-22
SKT RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
3,97
-0,25
2021-04-22
SKT SA-R /2020: formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
3,97
-0,25
2021-02-09
SKT Szacunkowe wybrane dane finansowe Skotan S.A. za 2020 rok
2,06
+35,44
2021-02-08
SKT Rejestracja połączenia SKOTAN S.A. ze spółkami zależnymi
2,05
+3,41
2021-01-27
SKT Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
2,00
0,00
2020-12-31
SKT Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A.
1,80
0,00
2020-12-29
SKT Zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem
1,66
+8,76
2020-12-29
SKT Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii I
1,66
+8,76
  • Poprzednia strona
  • z 58
  • Następna strona
bEgXOlXb