Trwa ładowanie...
bEikAiGJ

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 1523 7082 0092 158
Zysk (strata) z działalności operacyjnej391852-288-129
Zysk (strata) brutto353633-492-284
Zysk (strata) netto353633-492-284
Przepływy netto-2165-378
Przepływy netto z działalności operacyjnej23-6176347
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0-4-16-42
Przepływy netto z działalności finansowej-25295-63-227
Aktywa razem4 7454 5754 0124 813
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania16 31816 33516 40516 372
Zobowiązania długoterminowe616166142
Zobowiązania krótkoterminowe16 25716 27416 33916 230
Kapitał własny-11 573-11 760-12 393-11 559
Kapitał zakładowy65 88065 88065 88065 880
Liczba akcji (tys. szt.)27 000,0027 000,0027 000,0027 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,43-0,44-0,46-0,43
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,010,02-0,02-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów10 4444 4433 4993 187
Zysk (strata) z działalności operacyjnej833-3 362-4 070-3 933
Zysk (strata) brutto-72-3 662-4 640-4 215
Zysk (strata) netto-72-3 593-4 640-4 143
Przepływy netto60135-493390
Przepływy netto z działalności operacyjnej-236-2 568-4 374-3 577
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej4022 116-18-58
Przepływy netto z działalności finansowej-415873 8994 025
Aktywa razem4 5754 5096 8697 388
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania16 33516 19714 96410 843
Zobowiązania długoterminowe611002551 531
Zobowiązania krótkoterminowe16 27416 09714 7099 312
Kapitał własny-11 760-11 688-8 095-3 455
Kapitał zakładowy65 88065 88065 88065 880
Liczba akcji (tys. szt.)27 000,0027 000,0027 000,0027 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,44-0,43-0,30-0,13
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,00-0,13-0,17-0,15
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEikAiHr