Notowania

CUBEITG: strona spółki
14.02.2018, 16:04

CTG Pismo od firmy audytorskiej – potwierdzenie informacji zawartych w raporcie bieżącym Spółki nr 3/2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie rozwiązania umowy z firmą audytorską, Zarządca CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu pismo otrzymane w dniu 13 lutego 2018 r. od firmy audytorskiej Avanta Audit Sp. z o. o., sporządzone na wniosek Spółki, potwierdzające informacje podane przez Emitenta w ww. raporcie bieżącym w zakresie rozwiązania z dniem 22 stycznia 2018 r. umowy o badanie i przeglądy sprawozdań finansowych Spółki zawartej w dniu 21 sierpnia 2017 r. pomiędzy Emitentem a Avanta Audit Sp. z o. o.

Załączniki

Inne komunikaty