Notowania

2CP Zawiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

Zarząd 2C Partners S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 14 lutego 2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce.
Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty