Notowania

TELESTR: strona spółki
14.02.2018, 17:35

TLS Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za IV kwartał 2017 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za IV kwartał 2017 r.

Załączniki

Inne komunikaty