Notowania

AIN Nabycie akcji własnych

Zarząd ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 14 lutego 2018 r. dokonał transakcji nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.
W związku z powyższym, w dniu 14 lutego 2018 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 300 akcji Spółki po średniej cenie 1,47 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią około 0,004% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 300 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi około 0,004% ogólnej liczby głosów. Łączna liczba aktualnie posiadanych akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych ABS Investment SA to 258.200 akcji dających prawo do około 3,228% głosów na WZ Spółki oraz stanowiących około 3,228% kapitału zakładowego. Średnia cena akcji nabytych przed resplitem wynosiła 0,15 zł za akcję. Średnia cena akcji nabytych po resplicie wynosi 1,79 zł za akcję.

Inne komunikaty