Notowania

FITEN: strona spółki
6.04.2018, 13:57

FTN Prognoza spółki sporządzona na potrzeby postepowania restrukturyzacyjnego

Zarząd FITEN S.A. w restrukturyzacji (dalej: Spółka) informuje, iż na potrzeby prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego została sporządzona przez firmę Ernst & Young wycena Spółki, która opiera się na przygotowanych przez Zarząd Spółki prognozach.
Prognozowane wyniki na 2018 rok: -przychody: 256.174 tys. PLN -EBIT: -1.825 tys. PLN -Zysk netto: 56 tys. PLN Prognozowane wyniki na 2019 rok: -przychody: 281.491 tys. PLN -EBIT: -705 tys. PLN - Zysk netto: 1.012 tys. PLN Prognozowane wyniki na 2020 rok: -przychody: 290.147 tys. PLN -EBIT: 423 tys. PLN - Zysk netto: 1.848 tys. PLN Prognozowane wyniki na 2021 rok: -przychody: 298.894 tys. PLN -EBIT: 755 tys. PLN - Zysk netto: 1.856 tys. PLN Prognoza została sporządzona przy założeniu pozytywnego zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego.

Inne komunikaty