Notowania

MAXIMUS: strona spółki
16.05.2018, 21:34

MAX Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAXIMUS SA.

Zarząd Spółki MAXIMUS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000335507, niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 12 czerwca 2018 roku na godzinę 10,00 w Bielsku-Białej w Kancelarii Notarialnej Rozalii Gołba-Dorak i Beaty Firyn Spółka Cywilna przy ul. Cyniarskiej 36. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Załączniki

Inne komunikaty