Notowania

TOYA: strona spółki
30.05.2018, 20:12

TOA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2018 r.

Zarząd Spółki TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, (zwanej dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 z późn. zm.)., a także § 24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki TOYA S.A., na dzień 26 czerwca 2018 roku na godz. 11:00, w TOYA Golf & Country Club, ul. Rakowa 5, Kryniczno, 55-114 Wisznia Mała.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu Spółki, dokonanym zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych.

Załączniki

Inne komunikaty