Trwa ładowanie...
bEIDCmrV
Notowania
DataTytułKursZmiana
2021-09-28
TOA Aneks z dnia 28 września 2021 r. do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr 09/030/19/Z/VV
8,98
-0,45
2021-09-15
TOA Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr WAR/8833/20/326/CB z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
9,15
-0,77
2021-08-26
TOA PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
8,51
+1,65
2021-07-16
TOA Wypłata dywidendy
8,57
-1,87
2021-07-02
TOA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 29 czerwca 2021
8,63
0,00
2021-06-29
TOA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywające się w dniu 29 czerwca 2021 r.
8,68
0,00
2021-06-29
TOA Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 rok.
8,68
+0,23
2021-05-31
TOA Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 czerwca 2021, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości
8,40
+0,71
2021-05-31
TOA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2021r.
8,40
+0,95
2021-05-25
TOA Ocena wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A. dotycząca podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020.
8,20
-1,71
2021-05-13
TOA Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020
7,89
-0,38
2021-05-11
TOA QSr 1/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
7,90
+0,25
2021-05-11
TOA Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2021 roku grupy kapitałowej TOYA S.A
7,90
+0,25
2021-05-07
TOA QSr 1/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
7,88
+1,52
2021-04-27
TOA Wstępna, szacunkowa informacja TOYA S.A. (dalej: „Emitent lub Jednostka Dominująca”) o osiągniętych przez Grupę Kapitałową TOYA S.A. przychodach i zyskach w pierwszym kwartale 2021r.
7,82
-0,90
2021-04-27
TOA Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji
7,82
-1,53
2021-03-19
TOA Zmiana daty przekazania raportów okresowych
7,00
-2,00
2021-03-19
TOA Wstępna, szacunkowa informacja TOYA S.A. (dalej: „Emitent lub Jednostka Dominująca”) o osiągniętych przez Grupę Kapitałową TOYA S.A. przychodach i zyskach za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2020r.
7,00
-2,86
2021-03-18
TOA Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji
6,88
+1,74
2021-03-11
TOA Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.
6,50
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 22
  • Następna strona
bEIDCmsD