Trwa ładowanie...
bEUpDmHV
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q32021Q22021Q12020Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów169 279177 125165 594157 149
Zysk (strata) z działalności operacyjnej23 58828 91524 55424 407
Zysk (strata) brutto23 26928 52524 22624 070
Zysk (strata) netto18 51522 96019 22819 133
Przepływy netto-44 96229 1152 328-14 699
Przepływy netto z działalności operacyjnej-42 07342 42729 16922 070
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 993-8 148-3 613-1 775
Przepływy netto z działalności finansowej104-5 164-23 228-34 994
Aktywa razem497 421455 163391 131394 942
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania215 910196 298130 833157 209
Zobowiązania długoterminowe37 60729 63136 33727 773
Zobowiązania krótkoterminowe178 303166 66794 496129 436
Kapitał własny281 511258 865260 298237 733
Kapitał zakładowy7 5047 5047 5047 504
Liczba akcji (tys. szt.)75 042,2375 042,2375 042,2375 042,23
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,753,453,473,17
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,250,310,260,26
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów542 112440 018380 739347 541
Zysk (strata) z działalności operacyjnej82 14558 22855 42950 804
Zysk (strata) brutto80 62756 18754 47450 396
Zysk (strata) netto64 93944 82543 76740 306
Przepływy netto12 8712 5685 9832 170
Przepływy netto z działalności operacyjnej116 88742 204-6 70438 232
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-9 287-6 844-3 718-3 496
Przepływy netto z działalności finansowej-94 729-32 79216 405-32 566
Aktywa razem394 942376 614346 113263 982
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania157 209148 185161 41488 652
Zobowiązania długoterminowe27 77318 5532 8231 419
Zobowiązania krótkoterminowe129 436129 632158 59187 233
Kapitał własny237 733228 429184 699175 330
Kapitał zakładowy7 5047 5047 5047 833
Liczba akcji (tys. szt.)75 042,2375 042,2375 042,2378 330,84
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,173,042,462,24
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,860,600,580,52
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bEUpDmID