Notowania

EFIXDM: strona spółki
7.06.2018, 10:26

EFX Informacja o zgłoszeniu przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Zarząd EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ( dalej: Spółka) informuje, że w dniu 6 czerwca 2018 roku, Pan Tomasz Korecki, jako uprawniony akcjonariusz Spółki w rozumieniu postanowień art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych), złożył wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na 28 czerwca 2018 roku. Przedmiotowe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane w drodze ogłoszenia na stronie internetowej Spółki w dniu 1 czerwca 2018 roku, a stosowna informacja w tym przedmiocie została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportów bieżących z dnia 1 czerwca 2018 roku: raportu bieżącego EBI Nr 13/2018 oraz raportu bieżącego ESPI RB-W_ASO Nr 5/2018.
Zgodnie z treścią przedmiotowego wniosku, uprawniony, w/w akcjonariusz Spółki, wniósł o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2018 roku punktu w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji. Pełna treść ogłoszenia ze zmianami o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2018 roku na godzinę 11.00 wraz ze zmienionymi projektami uchwał i formularzem do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika, zostały zawarte w załącznikach do niniejszego Raportu.

Załączniki

Inne komunikaty