Notowania

PROMISE: strona spółki
11.06.2018, 18:42

PRO Umowa sprzedaży udziałów Spółki Predictes Sp. z o.o.

Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 8 czerwca 2018 roku zawarł Umowę sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki Predictes Sp. z o.o. (spółka zależna od APN Promise S.A.) z Panem Krzysztofem Majchrzyckim (Kupujący).
W wyniku zawartej umowy APN Promise S.A. sprzedała 100 (sto) udziałów w kapitale zakładowym Predictes Sp. z o.o., stanowiących 50 % udziału w kapitale zakładowym Predictes Sp. z o.o. i uprawniających do 50 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników za kwotę 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) za wszystkie sprzedawane udziały. Prawo własności udziałów objętych sprzedażą, przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą zapłaty przez Kupującego ceny sprzedaży. Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od stosowanych w tego typu umowach. W wyniku zawartej transakcji APN Promise S.A. nie posiada udziałów w Predictes Sp. z o.o.

Inne komunikaty