Trwa ładowanie...

Notowania

VAKOMTEK: strona spółki
12.06.2018, 13:03

VKT Propozycja projektu uchwały zgłoszona przez Akcjonariusza dotycząca sprawy umieszczonej w porządku obrad

Zarząd spółki VAKOMTEK S.A. (Emitent) informuje, że w związku ze zwołanym na dzień 14 czerwca 2018 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, do Spółki wpłynęła propozycja projektu uchwały zgłoszona przez Akcjonariusza Pana Chun-Fu Lin posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego dotycząca sprawy umieszczonej w porządku obrad. Akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego złożył wniosek o zmianę projektu uchwały nr 15 objętej porządkiem obrad na podstawie art. 401 par. 4 k.s.h. w ten sposób, że dotychczasowa treść uchwały zostałaby zastąpiona następującą treścią:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. stwierdza, że na podstawie par. 24 ust. 5 Statutu dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej w osobach: Pani Mei-Chi Tsai oraz Pana Ya-Lu Lin działali do niniejszego Walnego Zgromadzenia i w związku z tym Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. podejmuje uchwałę o powołaniu tych osób na wspólną trzyletnią kadencję z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej w osobach: Pani Mei-Yueh Lin, Pana Wei-Wen Chang oraz Pana Wen-Hsueh Lee, którzy zostali powołani na trzyletnią kadencję w dniu 18.05.2017 roku.” Powyższy wniosek zmiany projektu uchwały nr 15 uzasadniony jest tym, że dwoje członków Rady Nadzorczej zrezygnowało z pełnienia funkcji w trakcie trwania obecnej kadencji Rady, po czym Rada Nadzorcza dokooptowała (na podstawie paragrafu 24 ust. 5 Statutu Spółki) do dotychczasowego składu Rady dwoje nowych członków, Panią Mei-Chi Tsai oraz Pana Ya-Lu Lin, którzy będą działać do planowanego na 14 czerwca Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym powołanie członków Rady Nadzorczej w opublikowanym porządku obrad powinno obejmować wybór tylko nowych członków Rady powołanych w miejsce członków Rady, którzy ustąpili w czasie trwania obecnej kadencji Rady Nadzorczej. Obecna kadencja członków Radcy Nadzorczej w osobach: Pani Mei-Yueh Lin, Pana Wei-Wen Chang oraz Pana Wen-Hsueh Lee trwa do odbycia Walnego Zgromadzenia VAKOMTEK S.A. 2020 roku.

Inne komunikaty