Notowania

PANOVA: strona spółki
13.06.2018, 15:38

NVA Wygrana w przetargu na wykonanie robót budowlanych.

Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Emitent") informuje, że powziął informację, iż złożona w trybie postępowania przetargowego zorganizowanego przez IKEA PROPERTY POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach oferta P.A. NOVA S.A. na realizację inwestycji: Przebudowa wraz z nadbudową sklepu Praktiker dla potrzeb magazynu EMPU w Jankach została przyjęta i zaakceptowana, a Emitent został zaproszony do współpracy przy realizacji tej inwestycji. Kwota ryczałtowa zakresu prac, który zostanie zrealizowany przez Emitenta to 30.495.085,93 zł netto plus obowiązujący podatek od towarów i usług.
O zawarciu umowy na w/w zakres prac Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym. Podstawa prawna: art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

Inne komunikaty