Trwa ładowanie...
Notowania
DataTytułKursZmiana
2023-03-02
NVA Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości
11,40
-2,63
2023-02-28
NVA Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Emitenta
11,20
+1,79
2023-02-06
NVA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki
12,00
0,00
2023-02-02
NVA Umowa generalnego wykonawstwa robót budowlanych.
11,10
+3,60
2023-02-02
NVA Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości
11,10
+2,70
2023-01-10
NVA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki
11,90
+1,68
2023-01-09
NVA Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
11,80
+0,85
2022-12-01
NVA Zawarcie umowy sprzedaży zabudowanych nieruchomości w Chorzowie i Częstochowie oraz umowy sprzedaży udziałów w spółce P.A. NOVA Invest Zielona Góra Sp. z o.o.
11,40
-2,63
2022-11-24
NVA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.A. NOVA S.A.
11,60
0,00
2022-11-24
NVA Powołanie członka Rady Nadzorczej
11,60
0,00
2022-11-24
NVA Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. Nova S.A.
11,60
0,00
2022-11-18
NVA Korekta raportu okresowego za III kwartał roku 2022
11,40
-1,75
2022-11-18
NVA Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Emitenta
11,40
-3,51
2022-11-17
NVA QSr 3/2022: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11,50
-0,87
2022-11-07
NVA Umowa generalnego wykonawstwa robót budowlanych.
11,70
-3,42
2022-10-28
NVA Zawarcie aneksu do umowy wieloproduktowej
11,30
+3,54
2022-10-28
NVA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
11,30
0,00
2022-10-27
NVA Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta
11,30
0,00
2022-10-11
NVA Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej
11,80
0,00
2022-10-05
NVA Rejestracja zmian Statutu
11,80
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 35
  • Następna strona