Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów44 38864 99125 63137 240
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 1198 8818391 603
Zysk (strata) brutto10 9264 3572 7677 201
Zysk (strata) netto8 9753 2483 0976 663
Przepływy netto-15 63022 350-10-186
Przepływy netto z działalności operacyjnej-6388 692-13 928-15 850
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-21 94532 4573694 021
Przepływy netto z działalności finansowej6 953-18 79913 54911 643
Aktywa razem478 661872 144436 797427 566
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania142 356452 143110 07399 860
Zobowiązania długoterminowe58 173317 68727 41525 879
Zobowiązania krótkoterminowe84 183134 45682 65873 981
Kapitał własny336 305420 482326 724327 706
Kapitał zakładowy10 00010 00010 00010 000
Liczba akcji (tys. szt.)10 000,0010 000,0010 000,0010 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)33,6342,0532,6732,77
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,900,330,310,67
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów199 948152 995284 036183 536
Zysk (strata) z działalności operacyjnej40 14929 76346 03334 911
Zysk (strata) brutto27 99917 47748 28522 286
Zysk (strata) netto23 43014 34436 05017 670
Przepływy netto19 9264 9832 050673
Przepływy netto z działalności operacyjnej-5 61383 45311 0515 869
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej31 576-16 86037 316-26 653
Przepływy netto z działalności finansowej-6 037-61 610-46 31721 457
Aktywa razem872 144824 495899 269913 648
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania452 143431 610505 259557 693
Zobowiązania długoterminowe317 687347 970341 121344 017
Zobowiązania krótkoterminowe134 45683 640164 138165 317
Kapitał własny420 482392 426393 218355 971
Kapitał zakładowy10 00010 00010 00010 000
Liczba akcji (tys. szt.)10 000,0010 000,0010 000,0010 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)42,0539,2439,3235,60
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)2,341,433,601,77
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport