Notowania

DELKO: strona spółki
13.06.2018, 17:33

DEL Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13 czerwca 2018 r.

Zarząd Delko S.A. przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko S.A., które odbyło się w dniu 13 czerwca 2018 r. wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

Załączniki

Inne komunikaty