Notowania

NCT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2018 r.

North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2018 r.:
1. Castelli Polska sp. z o.o. – liczba głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – 2.815.213, udział w głosach na walnym zgromadzeniu – 83,31%, udział w ogólnej liczbie głosów – 67,03%, 2. ROCKBRIDGE Subfundusz Selektywny – liczba głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – 347 397, udział w głosach na walnym zgromadzeniu – 10,28%, udział w ogólnej liczbie głosów – 8,27%.

Inne komunikaty