Notowania

KLEBAINV: strona spółki
27.06.2018, 22:19

KIN Złożenie do Sądu wniosku o ogłoszenie upadlości Spółki

Zarząd Prima Park S.A. (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 41 z dnia 27.06.2018 r. informuje, że w dniu 27.06.2018 r. przesłał do Sądu Rejonowego dla Gdańsk- Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki (Wniosek).
Zarząd Emitenta podkreśla, iż złożenie Wniosku wynika z ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.- Prawo upadłościowe (art. 21. Pr. up.). Zarząd Emitenta podkreśla, iż złożenie Wniosku nie wynika z braku przekonania Zarządu Spółki co do zasadności przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego, które według Zarządu Spółki umożliwi realizację planu naprawczego i kontynuowania działalności operacyjnej Spółki. Emitent wniósł do Sądu o rozpoznanie Wniosku w przypadku negatywnej decyzji Sądu w przedmiocie rozpoznania wniosku o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania sanacyjnego, który z uwagi na trwające prace nad planem restrukturyzacyjnym Spółki zostanie złożony do Sądu do dnia 6 lipca 2018 r.

Inne komunikaty