Notowania

KVT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynica Vitamin S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.

Zarząd Krynica Vitamin S.A. ("Spółka") informuje, iż jedynym akcjonariuszem posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("ZWZ") obradującym w dniu 28 czerwca 2018 r. była spółka ZINAT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która dysponowała 8.084.696 akcjami, z których przysługiwało 8.084.696 głosów, stanowiących odpowiednio 100% głosów w trakcie obrad ZWZ oraz 65,99% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Inne komunikaty