Notowania

DAM Deklaracja uznania długu wystawiona przez byłego Prezesa Zarządu

Dent-a-Medical S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 29.06.2018 roku otrzymała deklarację uznania długu wystawioną na rzecz Spółki przez byłego Prezesa Zarządu Spółki Adama Warżałę na kwotę 191 502 zł, wraz z odsetkami za opóźnienie. Zgodnie z deklaracją, powyższa kwota powinna zostać wpłacona do Spółki do 29.06.2019 roku. Kwota ta obejmuje nierozliczone zaliczki pieniężne, wypłaty z kasy oraz rachunków bankowych Spółki oszacowane na dzień złożenia rezygnacji przez byłego Prezesa.
Wymieniona kwota środków pieniężnych jest istotną w stosunku do wysokości sumy aktywów Spółki i jej brak wpływa negatywnie na bieżącą płynność finansową Spółki.

Inne komunikaty