Trwa ładowanie...
bDJajTHF

Notowania

DataTytułKursZmiana
2021-02-25
DAM Ogłoszenie o ofercie nabycia akcji serii N przez akcjonariuszy posiadających prawa poboru
0,39
0,00
2021-02-25
DAM Umorzenie postępowania o stwierdzenie nieważności uchwały dot. akcji serii M
0,39
0,00
2021-02-10
DAM Zejście poniżej progu 5% przez akcjonariusza
0,40
-0,50
2021-02-08
DAM Przekroczenie progu 5% głosów przez akcjonariusza
0,40
0,00
2021-02-05
DAM Zwrot wniosków o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz postępowania upadłościowego
0,40
0,00
2020-12-31
DAM Przekazanie środków pieniężnych w związku z objęciem akcji w Emarket S.A.
0,42
0,00
2020-12-31
DAM Wpływ środków pieniężnych z tytuły objęcia akcji serii M
0,42
0,00
2020-12-29
DAM Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
0,42
0,00
2020-12-17
DAM Zawarcie umowy objęcia akcji w Emarket S.A.
0,41
+2,44
2020-12-15
DAM Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
0,40
+2,50
2020-12-04
DAM Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
0,48
+4,17
2020-12-01
DAM Ujawnienie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza
0,47
0,00
2020-11-19
DAM Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
0,46
+8,70
2020-11-06
DAM Postanowienie sądu o zabezpieczeniu sprzeciwu akcjonariusza
0,42
0,00
2020-11-05
DAM Podpisanie umowy objęcia akcji serii M
0,42
0,00
2020-11-05
DAM Rozwiązanie rezerwy z tytułu umorzonego sporu sądowego
0,39
0,00
2020-10-26
DAM Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
0,28
-6,38
2020-10-14
DAM Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
0,31
0,00
2020-09-30
DAM Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
0,41
-3,38
2020-09-24
DAM Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad NWZ
0,33
+2,42
  • Poprzednia strona
  • z 5
  • Następna strona
bDJajTIn