Notowania

KIN Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy w obradach

Zarząd Prima Park S.A. (Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) zwołane na dzień 30 czerwca 2018 r. powzięło uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach ZWZ i wyznaczenia nowego terminu obrad. Zgodnie z powyższą uchwałą obrady ZWZ będą kontynuowane w dniu 30 lipca 2018 r. o godz. 11:00 w Gdyni przy ul. Plac Kaszubski 7/10 w Gdyni (81-260).
Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje treść uchwał powziętych przez ZWZ Spółki w dniu 30 czerwca 2018 r., do momentu ogłoszenia przerwy w obradach ZWZ. Zarząd informuje, iż do momentu ogłoszenia przerwy ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia punktów porządku obrad oraz, że do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Załączniki

Inne komunikaty