Notowania

FITEN: strona spółki
2.07.2018, 18:55

FTN Zawarcie aneksu do porozumienia z bankami finansującymi Spółkę

W dniu 02.07.2018 roku FITEN S.A. w restrukturyzacji (dalej: Spółka) podpisała aneks do zawartego w dniu 11 kwietnia 2017 roku trójstronnego porozumienia z bankami finansującymi Spółkę tj. bankiem ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oraz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka informowała o zawarciu porozumienia raportem bieżącym ESPI nr 5/2017). Zgodnie z zawartym aneksem wydłużony został do dnia 30 listopada 2018 roku termin na odbycie zgromadzenia wierzycieli w ramach toczącego się Postępowania Sanacyjnego oraz zostały zmniejszone limity kredytowe, poprzez ich dostosowanie do obecnych potrzeb Spółki. Limit przyznany przez ING Bank Śląski S.A. został obniżony z kwoty 500 tys. PLN do kwoty 250 tys. PLN, a limit przyznany przez mBank S.A. został obniżony z kwoty 3.000 tys. PLN do kwoty 1.500 tys. PLN

Inne komunikaty