Notowania

EMONT: strona spółki
9.07.2018, 13:57

ELM Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatów 3/2018 – ESPI z dnia 06.02.2018 r. oraz 10/2018 – ESPI z dnia 05.03.2018 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od PROJPRZEM Budownictwo Sp. z o.o. Aneksy do Umowy na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych przy realizacji Budowy Hali Magazynowej z Częścią Biurowo-Socjalną „STARION” w Biskupicach Podgórnych.
Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. Pozostałe warunki Aneksów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu aneksach. W ocenie Zarządu otrzymane Aneksy będą miały istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2018 r.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-01-10
ELM Istotna informacja
0,50
0,00
2018-12-27
ELM Istotna informacja
0,44
0,00
2018-12-21
ELM : Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok 2018 i 2019.
0,44
0,00
2018-12-12
ELM Otrzymanie Aneksu
0,44
0,00
2018-12-10
ELM : Istotna informacja
0,44
0,00
2018-11-21
ELM Istotna informacja
0,61
-9,84
2018-10-15
ELM Istotna informacja
0,63
+3,17
2018-10-11
ELM Istotna informacja
0,63
0,00
2018-10-01
ELM Istotna informacja
0,66
0,00
2018-09-19
ELM Istotna informacja
0,66
0,00