Notowania

ALL Podpisanie umowy z Santander Consumer Bank S.A.

Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie („Spółka") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki umowa podpisana z Santander Consumer Bank S.A. („Bank”, „SCB”) należącym do międzynarodowej grupy finansowej Santander.
Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wdrożenie w SCB systemu bankowości cyfrowej. Termin realizacji wdrożenia I etapu według umowy przewidziany jest na IV kwartał 2018 roku. Wartość umowy nie przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, zgodnie z ostatnim opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Ailleron SA za pierwszy kwartał 2018 roku. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Santander Consumer Bank w Polsce istnieje od 2006 roku. Jest liderem rynku consumer finance i od lat zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. tytuł „Najlepszy Bank 2018” w kategorii Małe i Średnie Banki czy „Gwiazdy Bankowości 2018” w kategorii Banki specjalistyczne. W opinii Zarządu Spółki informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, dotyczącą Spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych. Podstawa prawna: artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).

Inne komunikaty