Notowania

MAXIMUS: strona spółki
19.07.2018, 21:53

MAX Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAXIMUS SA.

Zarząd spółki MAXIMUS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 22 sierpnia 2018 roku, na godz. 9:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Rozalii Gołba – Dorak w Bielsku-Białej przy ul. Cyniarskiej 36 w Bielsku-Białej. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Załączniki

Inne komunikaty