Notowania

EMONT: strona spółki
1.08.2018, 8:57

ELM Otrzymanie umowy

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od „Projekt Beethovena – Projekt Echo – 122 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Kielcach Umowę na wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z dokumentacją kontraktową.
Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach. W ocenie Zarządu otrzymana Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2018 i 2019 r.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-03-15
ELM Istotna informacja
0,50
0,00
2019-03-07
ELM Istotna informacja
0,43
0,00
2019-02-22
ELM Istotna informacja
0,47
0,00
2019-02-21
ELM Istotna informacja
0,51
+3,92
2019-02-13
ELM Istotna informacja
0,55
-5,45
2019-02-04
ELM Otrzymanie Aneksu
0,50
0,00
2019-01-10
ELM Istotna informacja
0,50
0,00
2018-12-27
ELM Istotna informacja
0,44
0,00
2018-12-21
ELM : Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok 2018 i 2019.
0,44
0,00
2018-12-12
ELM Otrzymanie Aneksu
0,44
0,00