Notowania

EMONT: strona spółki
1.08.2018, 8:57

ELM Otrzymanie umowy

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od „Projekt Beethovena – Projekt Echo – 122 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Kielcach Umowę na wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z dokumentacją kontraktową.
Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach. W ocenie Zarządu otrzymana Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2018 i 2019 r.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2018-10-15
ELM Istotna informacja
0,63
+3,17
2018-10-11
ELM Istotna informacja
0,63
0,00
2018-10-01
ELM Istotna informacja
0,66
0,00
2018-09-19
ELM Istotna informacja
0,66
0,00
2018-09-13
ELM Istotna informacja
0,66
0,00
2018-08-01
ELM Otrzymanie umowy
0,68
0,00
2018-07-09
ELM Istotna informacja
0,69
0,00
2018-06-22
ELM Istotna informacja
0,74
-1,35
2018-06-20
ELM Istotna informacja
0,74
0,00
2018-06-20
ELM Otrzymanie Aneksu
0,74
0,00