Notowania

ROVITA: strona spółki
7.08.2018, 14:09

ROV Przystąpienie do przeglądu potencjalnych opcji strategicznych

Zarząd ROVITA S.A. („Spółka") informuje, iż w dniu 7.08.2018 roku w związku z dynamicznym rozwojem działalności Spółki na rynku krajowym podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności Spółki. W ramach przeglądu opcji strategicznych Zarząd Spółki zamierza dokonać oceny uwarunkowań rynkowych i form możliwej współpracy.
Na obecnym etapie Zarząd Spółki będzie rozważał różne opcje strategiczne, w szczególności zawarcie aliansu strategicznego, poszukiwanie inwestorów wspierających rozwój Spółki, jak również dokonanie transakcji o innej strukturze. Przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowych celów biznesowych Spółki. W najbliższym czasie Zarząd Spółki dokona wyboru doradcy finansowego, który wesprze Zarząd w przeprowadzeniu ww. przeglądu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu, Spółka nie podjęła żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji, a ponadto nie ma pewności, czy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Spółka poinformuje o wyniku przeglądu opcji strategicznych i w przypadku dokonania przez Zarząd wyboru konkretnej opcji, Spółka przekaże decyzję Zarządu osobnym raportem. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Inne komunikaty