Notowania

PROMISE: strona spółki
8.08.2018, 17:14

PRO Zgoda Rady Nadzorczej na rozszerzenie zasięgu działalności APN Promise S.A. o terytorium Litwy.

Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 8 sierpnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki w Uchwale Nr 1/2018/08.08.2018 działając na podstawie kompetencji określonych w § 19 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki i wyraziła zgodę na utworzenie spółki zależnej od APN Promise S.A. na terytorium Litwy.
Przedmiotem działalności spółki zależnej będzie sprzedaż i dostawa rozwiązań informatycznych dla wszystkich typów podmiotów gospodarczych: licencje oprogramowania, usługi wdrożeniowe i konsultingowe, usługi szkoleniowe, audyty zainstalowanego oprogramowania, usługi wsparcia technicznego (help desk).

Inne komunikaty