Notowania

APOLLO: strona spółki
9.08.2018, 19:31

QRK Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 9 sierpnia 2018 r.

Zarząd Apollo Capital S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim („Spółka”) przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 9 sierpnia 2018 r.
Akcjonariusz: Quark Ventures LLC Liczba zarejestrowanych na WZ akcji: 2.644.471 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.644.471 Udział w głosach na WZ: 92,58% Udział w ogólnej liczbie głosów: 51,85%

Inne komunikaty