Notowania

KVT Rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd Krynica Vitamin S.A. (Spółka) informuje o złożeniu w dniu 29 sierpnia 2018 roku przez pana Jacka Czeladko rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2018 roku. Przyczyna złożenia rezygnacji nie została wskazana.

Inne komunikaty