Notowania

TOYA: strona spółki
12.09.2018, 10:56

TOA Aneks z dnia 12 września 2018r. do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr K00856/17

Zarząd TOYA S.A. informuje, iż w dniu 12 września 2018 r. zawarł z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 17 ( poprzednia nazwa: Bank Zachodni WBK S.A. ) aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr K00856/17 (dalej: „Umowa”), o której mowa z Raporcie bieżącym nr 43/2017 z dnia 19 września 2017r.
Na mocy przedmiotowego aneksu data ostatecznej spłaty kredytu została ustalona na 18 września 2019r. Pozostałe warunki Umowy pozostały bez istotnych zmian i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Inne komunikaty