Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
Informacje ze spółek
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-09-25 22:26 GPRE GPR Uzupełnienie raportu okresowego
2018-09-25 22:17 BBIDEV BBD PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
2018-09-25 22:15 ASTRO ASR Planowane nowe programy
2018-09-25 21:50 GETINOBLE GNB ZATWIERDZENIE LISTU INTENCYJNEGO
2018-09-25 21:28 HUBSTYLE HUB Dokonanie istotnych odpisów aktualizującycDokonanie istotnych odpisów aktualizujących w jednostkowym i skonsolidowanym śródrocznym sprawozdaniu finansowym za okres zakończony 30 czerwca 2018 roku
2018-09-25 21:26 BIOMEDLUB BML Powołanie członka Rady Nadzorczej Emitenta
2018-09-25 21:16 ADIUVO ADV Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego
2018-09-25 21:10 COGNOR COG Zbycie udziałów w OMS do spółki zależnej Cognor SA
2018-09-25 21:09 AIRWAY AWM Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego
2018-09-25 21:01 COGNOR COG Zawiadomienie w trybie art. 69b ustawy o ofercie o zmianie udziału w kapitale Emitenta
2018-09-25 20:51 COGNOR COG Notyfikacja osoby zarządzającej o nabyciu obligacji wymiennych
2018-09-25 20:46 BIOMASS BEP Informacja o transakcji na akcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
2018-09-25 20:30 ELKOP EKP stanowisko akcjonariusza ws. podziału akcji 1:350
2018-09-25 19:52 BIOMASS BEP Korekta raportu nr 25 nadanego w dniu dzisiejszym, dotycząca informacji o zmianie stanu posiadania
2018-09-25 19:51 SAKANA SKN Informacja o zmianie stanu posiadania - Anas Adi
2018-09-25 19:47 SAKANA SKN Informacja o zmianie stanu posiadania - Marcin Rylski
2018-09-25 19:42 SAKANA SKN Informacja o zmianie stanu posiadania - Tomasz Romanik
2018-09-25 19:37 SAKANA SKN Informacja o zmianie stanu posiadania - Cormostan Trading Limited
2018-09-25 19:28 SAKANA SKN Informacja o zmianie stanu posiadania - Robert Bender
2018-09-25 19:20 BIOMEDLUB BML P /: formularz raportu półrocznego
2018-09-25 19:09 SOHODEV SHD Wyniki skupu akcji własnych Emitenta
2018-09-25 19:09 URSUS URS Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych URSUS S.A. za I półrocze 2018 r.
2018-09-25 18:49 AWBUD AWB Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych
2018-09-25 18:25 POLNORD PND Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, dotyczący roszczeń za bezumowne korzystanie przez MPWiK z urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Miasteczka Wilanów 9,40 +0,21
2018-09-25 18:22 PEKAO PEO Oddalenie powództwa akcjonariusza w sprawie o stwierdzenie nieważności oraz ewentualnie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 26 kwietnia 2007 roku 106,65 +0,98
2018-09-25 18:16 PGNIG PGN Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 22 października 2018 roku 6,23 +1,77
2018-09-25 18:10 ELEKTROTI ELT Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą oraz zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA ELEKTROTIM S.A. 4,19 -0,48
2018-09-25 18:08 SANTANDER SAN Changes in the composition of the Board of Directors 19,50
2018-09-25 17:56 PLATYNINW PIW Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23.10.2018 r. 0,58
2018-09-25 17:52 PGNIG PGN Zwołanie NWZ PGNiG SA na dzień 22 października 2018 roku 6,23 +1,77
2018-09-25 17:47 SESCOM SES Podpisanie aneksu do Warunków umowy inwestycyjnej z dnia 30.05.2018 r. 30,00
2018-09-25 17:46 KRUK KRU Zawarcie umów cesji wierzytelności na rynku polskim 204,60 -1,17
2018-09-25 17:43 PROCHNIK PRC Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2018 0,01 +100,00
2018-09-25 17:40 BORUTA BRU Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce 0,16
2018-09-25 17:36 BORUTA BRU Zwiększenie stanu posiadania poprzez zawarcie Porozumienia Akcjonariuszy 0,16
2018-09-25 17:35 MONNARI MON Skup akcji własnych. 6,00 -0,50
2018-09-25 17:32 CLNPHARMA CLN SA-P /2018: formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową 32,85 +2,89
2018-09-25 17:29 QUARKVENT QRK Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 października 2018 r. 0,62
2018-09-25 17:28 BORUTA BRU Zmniejszenie udziału poniżej 20% w ogólnej liczbie głosów w Spółce 0,16
2018-09-25 17:20 COMPERIA CPL Podpisanie przez spółkę zależną aneksów do umów pożyczek zawartych z dwoma akcjonariuszami Comperia.pl 8,45
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics