Notowania

DINOPL: strona spółki
12.09.2018, 21:31

DNP Informacja o transakcji na akcjach Dino Polska S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR

Dino Polska S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 12 września 2018 r. otrzymała od Eryka Bajera – Członka Rady Nadzorczej Dino Polska S.A. powiadomienie o transakcji na akcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty