Notowania

MAXIMUS: strona spółki
13.09.2018, 22:13

MAX Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maximus S.A.

Zarząd Maximus S.A. (Emitent) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Maximus S.A. zwołane na 13 września 2018 roku, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maximus S.A. nastąpi 10 października 2018 roku o godzinie 10.00 Bielsku-Białej w Kancelarii Notarialnej Rozalii Gołba -Dorak, ulica Cyniarska nr 36.
Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 września 2018 roku, do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

Inne komunikaty