Notowania

NOVINA: strona spółki
3.10.2018, 14:15

NOV Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 3 października 2018 roku

Zarząd Novina S.A. („Emitent”) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 3 października 2018 roku:
1. Novina sp. z o.o. - liczba głosów na NWZ - 477.569, udział w głosach na NWZ - 99,96 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - 26,86 %.

Inne komunikaty